HİZMETLERİMİZ

-Aplikasyon                                                                                                                                                                                    -Danışmanlık        

-Cins Değişikliği                                                                                                                                                                         -Fenni Mesuliyet

-İfraz - Tevhid - İhdas Uygulamaları                                                                                                                               -Konum Belirleme

-Yapı Aplikasyon Projeleri                                                                                                                                                    -Yer Gösterme

-İmar Uygulamaları                                                                                                                                                                   -Röperli Kroki

-Kamulaştırma ve İrtifak Haritaları                                                                                                                               -Plankote ve Kübaj Hesabı

-Vaziyet Planı                                                                                                                                                                                -Bağımsız Bölüm Planı

-Kat İrtifakı - Kat Mülkiyeti