Yapı Aplikasyon Projeleri

Arsa üzerine yapmak istediğiniz yapı  ve inşaatların projelendirme işlemlerine altlık sağlamak, plankote ve kübaj hesabı yapmak ve onaylı projenin asansör yeri, taban oturumu, kolon yerinin aplikasyonunu yüksek hassasiyetle gerçekleştiriyoruz.

Yapılacak inşaatların imar çapı için gerekli evrakların temini, Kat irtifakı kurulumu, İnşaatın projelendirilmesi ve uygulanması, İskan işlemleri, Cins Değişikliği işlemlerinin tamamınında Uygulama ve Danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İmar Çapı İçin Gerekli Evraklar

-Tapu Kaydı

-Aplikasyon Krokisi

-Plan Örneği (Kadastro Çapı)

-Kimlik Fotokopisi

-Vekaletname

-Harc Makbuzu  (İlgili belediyenin belirlediği miktar)