CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

Cins değişikliği işlemleri parsellerin cinslerinin Arsa, Tarla, Bahçe, Sera vb... olarak değiştirilmesi gibi işlemleri kapsamaktadır.

Örneğin kat irtifakı kurulu taşınmazın kat mülkiyetine geçirilmesi ve üzerinde ki yapının tapudaki cinsine işlenmesi (ÖRN. 3 KATLI BETONARME APARTMAN VE ARSASI) yada Kargir Ev ve Arsası cinsinde olan tapunun üzerindeki yapı yıkılarak sadece Arsa olarak tapu cinsinin değiştirilmesi de Cins Değişikliği işlemi çatısı altında yapılmaktadır.

Bahsedilen bütün işlemler tarafımızca takip edilerek sonuçlandırılmaktadır.